International Sculpture Symposium at Assens Shipyard
International Sculpture Symposium at Assens Shipyard
  INFORMATION TO PARTICIPATING ARTIST
 


Discipline:
Iron sculpture

Number of participants: 6 iron sculptors (2 Danish and 4 international artists)

Location: Assens Shipyard

Drafts/sketches: Applicants are requested to include sketches of their planned works, including approximate measurements.

Tools: Applicants must include a list of the tools they will require for their project.

Materials: Materials will be supplied by Assens Shipyard to a maximum value of DKK 10,000 (incl. VAT) equating to approx. 1000 kg iron per participant.
NB: There is a wide variety of materials available at Assens Shipyard.
Scrap iron will be freely available.

Practical qualifications: In principle, all artists will be expected to be capable of working unassisted. Other limited assistance of a practical nature will offered.

Assistants: To a limited degree, qualified assistants will be on hand to support the artists with their work.

Application form: An electronic application form can be found at the symposium’s website.

Arrival and depart:
Arrival Assens 13. september 2015
Depart 27. september 2015

 

 
 
/
 
  INFORMATION TIL DE MEDVIRKENDE KUNSTNERE
 


Disciplin:
Jernskulptur

Antal deltagere: 6 jernskulptører
(2 danske og 4 udenlandske kunstnere. )

Arbejdsområde: Assens Skibsværft

Skitse: Ansøgende kunstnere fremsender skitse over deres værk med angivelse af ca.-mål.

Nødvendigt værktøj:
Ansøgningen skal vedlægges en liste over nødvendigt disponibelt værktøj til brug i projektet.

Materialer:
Materialer til fremstilling af skulpturen er til rådighed på Assens Skibsværft inden for en ramme af 10.000 kr. inklusive moms
(svarerende til ca. 1000 kg jern), som er det beløb, der maksimalt kan tildeles hver kunstner til materialer.
NB:
Der findes et stort materialeudvalg på Assens Skibsværft.
Assens Skibsværft stiller gratis jernskrot til rådighed.

Praktiske kvalifikationer:
Kunstnerne skal i princippet være i stand til at klare sig selv håndværksmæssigt.
Anden praktisk hjælp kan i et vist omfang ydes.

Assistenter:
Der vil i et vist omfang være fagligt kvalificerede assistenter til rådighed for kunstnerne i deres arbejde.

Ankomst og afrejse:

Ankomst til Assens 13. september 2015
Afrejse 27. september 2015

 

 
   
front
 
     
 
information/
information
     
 
terms/
betingelser
     
 
contact/
kontakt
     
 
Assens/
Assens