International Sculpture Symposium at Assens Shipyard
  SPONSORER
 


Assens Kunstråd arrangerer
Skulptursymposium Assens 2015.


Symposiet afholdes på Assens Skibsværft.

Assens Skibsværft byder på de bedst tænkelige forhold for arbejde med skulpturer i jern i form af lokaler, værktøjer og materialer, og har med stor generøsitet stillet sig til rådighed for symposiet.

Marcussens Hotel stiller velvilligt forplejning og ophold til rådighed for de medvirkende kunstnere

Assens Kunstråd har til formål at støtte kunsten i Assens Kommune gennem rådgivning, indkøb af kunst og initiativer til symposier, kunst i det offentlige rum, workshops, m.m.

Assens Kunstråd består af 3 professionelle kunstnere, en arkitekt, en person med kunstfaglig baggrund, kulturchefen for Assens Kommune og en sekretær.

Assens Kunstråd støttes økonomisk af:

 
 
Statens Kunstfond  
 
Assens Kommune  
 
   
   
   
Sponsorer:  
Assens Skibsværft  
 
Marcussens Hotel  
 
Jeppe Kehlet's Fond  
 
 

Frivillige
Til skulptursymposiet er der knyttet et antal frivillige borgere fra Assens Kommune, som bestrider forskellige funktioner i det tidsrum hvor
symposiet foregår.

Assistenter
Der vil være tilknyttet et antal personer med metalfaglig baggrund, som i begrænset omfang assissterer de arbejdende kunstnere med praktiske opgaver og faglige råd.

Kunstfaglig kontakt
Hver arbejdende kunstner får så vidt muligt tilbudt kontakt til en lokal kunstner, så man alt efter tid, lyst og behov får mulighed for at udveksle professionelle synspunkter.

Andre frivillige
Der kan tilknyttes andre frivillige hjælpere efter behov, som kan bistå med forskellige praktiske opgaver.

 
 
 
/
 
  SPONSORS
 


Assens Arts Council is currently organising the following event:
International Sculpture Symposium at Assens Shipyard

Assens Shipyard has generously put its wealth of workshop spaces, tools and materials at the disposal of the symposium, offering the best possible facilities for sculptors working with iron.
Assens Arts Council supports art in the Municipality of Assens through its advisory capacity and by organising events and activities such as symposium projects,
initiatives for art in the public sphere and workshops.
Assens Arts Council consists of three professional artists, an architect, one associate has an art professional background, the head of culture for the Municipality of Assens, and a secretary.

Assens Arts Council is financially supported by:

 
 
Statens Kunstfond  
 
Assens Kommune  
 
   
   
   
Sponsors:  
Assens Skibsværft  
 
Marcussens Hotel  
 
Jeppe Kehlet's Fond  
 
 

Volunteers
For the duration of the sculpture symposium, a number of volunteers from Assens Municipality will be on hand to provide their assistance.


Assistants
A number of individuals with professional experience of working in metal will be on hand to assist in a limited capacity with practical support and professional advice.

Contact with local artists
Each of the participating artists will, as far as is possible, be offered contact to a local artist, providing an opportunity for professional exchange, if time, desire and needs permit.

Other volunteers
Other volunteers may be brought in, if required, to assist with various practical tasks.

 
 
 
front
 
     
 
betingelser/
terms
     
 
kunstnere/
artists
     
 
program- info/
program- info
     
 
sponsorer/
sponsors
     
 
kontakt/
contact
     
 
Assens