International Sculpture Symposium at Assens Shipyard
International Sculpture Symposium at Assens Shipyard
  TERMS AND CONDITIONS FOR PARTIPATION
 

An invitation to participate includes:
Travel-expense payments:
 
Artists from outside Denmark: max DKK 5.000 (€667 )
Danish artists: DKK 2.000 (€267)
Remuneration: Each participating artist will be paid a fee of DKK 10.000 (€1.334) at the end of the symposium.
Full-board accommodation at Marcussens Hotel.
Arrival 13. september and depart 27. september
Group outing to cultural institutions on Funen.
Welcome dinner
Closing dinner
The following tools will be available for use: welding equipment,
electrodes, cutting equipment, angle grinders and other necessary
equipment.
Any specialist tools required must be supplied by the artists themselves.
Materials will be made available at Assens Shipyard.
Each participating .artist may collect materials up to a value
of DKK 10.000 (€1.334 or .approx. 1000 kg iron)
The competed works will be displayed in Assens and in Odense before
being installed in their final locations.
Each participant is personally responsible for arranging professional .
indemnity insurance.

Conditions:
Ownership of the completed works: Assens Municipality will legally own the completed works.
Placement of works: Assens Arts Council will determine the temporary and final locations the works.
All photographs taken during the symposium can be used by both the sculptor and Assens Arts Council for PR purposes.

 
/
 
  BETINGELSER FOR DELTAGELSE
 

Invitation indebærer:
Tilskud til rejseudgifter:
 
Udenlandske kunstnere: max 5.000 kr. (667 EURO)
Danske kunstnere: 2.000 kr. (267 EURO)
Honorar: Hver deltagende kunstner får ved symposiets afslutning
udbetalt et honorar på 10.000 kr. (svarende til 1.334 Euro)
Forplejning og ophold på Marcussens Hotel betalt

Ankomst 13. september og afrejse 27. september

Fælles udflugt til fynske kulturinstitutioner
Fælles velkomstmiddag
Fælles afslutningsmiddag
Værktøj stilles til rådighed som følger:
Svejseanlæg, elektroder, skæreanlæg, vinkelslibere og andet .nødvendigt værktøj.
Er der brug for særligt specialværktøj, medbringes det af deltagerne.
Materialer er til rådighed på Assens Skibsværft. Hver kunstner kan
afhente materiale til et max beløb på 10.000 kr.
(svarende til 1.334 Euro eller ca. 1000 kg jern).
De færdige værker udstilles efter symposiets afslutning i Assens og
Odense inden den endelige placering
Deltagerne sørger selv for erhvervsansvarsforsikring

Bestemmelser:
Ejerskab til de færdige skulpturer: De færdige værker tilfalder Assens Kommune
Placering af værkerne: Assens Kunstråd tager stilling til skulpturernes midlertidige og endelige placering.

Fotos taget under det arbejdende symposium og af skulpturerne kan .anvendes af kunstnerne såvel som Assens Kunstråd til PR.

 

   
front
 
     
 
information/
information
     
 
terms/
betingelser
     
 
contact/
kontakt
     
 
Assens/
Assens